Služby

Zjištění skutečného stavu společnosti v oblasti přeprav nebezpečných věcí.

Spolupráce na přípravě potřebných formulářů, přepravních podkladů.

Zpracování výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy.

Doporučení při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí.

Klasifikace látek z hlediska ADR/RID.

Kontrolní audit.

Poradenský servis (telefon, e-mail).

Pomoc při zpracování firemní směrnice ADR/RID.

Pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR/RID.

Zpracování zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů.

Proškolení osob podílející se na přepravě a manipulaci nebezpečných věcí v rámci problematiky ADR/RID.